Nefessa Sağlık | Akupunktur ve Alternatif Tıp
Akupunktur
Akupunktur Nedir? Ana Sayfa   |  Makaleler  |  Akupunktur Nedir?
Tarihçesi
Zengin bir tıp ve ecza bilimine sahip geleneksel Çin tıbbında (GÇT) akupunktur ilmi 6000 yıllık bir geçmişe dayanır.İlk uygulanmaya başlandığında bian taşları kullanılarak akupunktur yapılıyordu.Özellikle çadırlarda soğuk iklimde yapılan hayvancılık kültüründeki ısıtma ihtiyacı bir süre sonra akupunkturu moksibasyon yöntemiyle birleştirmeye sebep oldu.Böylece moksa ağacından yapılan konileri vücudun değişik akupunktur noktalarına iğne ile birlikte tutuşturup takarak beraberinde ısıtma işlemi de bu tedaviye eklendi(.Moksibasyon bir yerde günümüzdeki lazer tedavisinin karşılığıdır.)Böylece akupunktur +moksibasyon anlamına gelen Zen-Jiu kollektif terminolojisi oluştu.
Shanh hanedanı dönemindeYing -Yang ve beş element teorisi ortaya çıkmış, Western Hanedanlığı döneminde ise metal iğneler kullanılmaya başlanmıştır.Eastern Hanedanlığı döneminde döneminde ise akupunkturu tıbbi bitkilerle birlleştirip değişik belirtilere değişik tedaviler uygulamaya başlanmıştır.
Akupunktur ve moksibasyon Çin tarihi içinde birçok ünlü doktorun elinde yoğurularak 7. yy da tıbbın özel bir dalı olmuştur. Ming Hanedanllığı döneminde akupunktur ve moksibasyon üzerine çalışmalar en üst düzeye ulaştı.
1822 de Qing Hanedanlığı döneminde imparatorluk tıp kolejinden çıkarılan zen-jiu 1899 dan itibaren yeniden canlanmaya başladı.1900lerden beri Çinde modern tıp ve akupunktur birlikte uygulanıyor.